Administratorem Państwa danych osobowych jest Setcom Piotr Janusek z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Kozielska 22/4.

Cel przetwarzania - przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • realizacji czynności w ramach umowy kupna / sprzedaży
 • obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożą Państwo taką reklamację
 • kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Setcom Piotr Janusek, czyli administratora Państwa danych osobowych, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym , aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy sprzedaży.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane przekazujemy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz wykonują usługi pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania - przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych