SUBIEKT GT LICENCJA ODDZIAŁOWA ZDALNA
search
 • SUBIEKT GT LICENCJA ODDZIAŁOWA ZDALNA

SUBIEKT GT LICENCJA ODDZIAŁOWA ZDALNA

299,00 zł ( 299 zł netto )

Licencja oddziałowa na pracę zdalną

Każde przedsiębiorstwo, które używa zdalnie stanowisk w oddziałach (połączenie online z danymi zlokalizowanymi w centrali), może zaopatrzyć się w specjalne licencje oddziałowe, uprawniające go do użytkowania w tych oddziałach stanowisk Subiekta GT, bez konieczności zakupu pełnego pakietu programu dla każdego oddziału. Oznacza to, że np. firma posiadająca jedno stanowisko w centrali i po jednym w oddziałach nie musi kupować trzech podstawowych pakietów Subiekta GT, lecz może nabyć jeden pakiet (obejmujący pracę na 3 stanowiskach) oraz dwie licencje oddziałowe.

Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty związane z zakupem licencji i dodatkowo daje możliwość bardzo elastycznego zarządzania licencjami stanowiskowymi.

Ilość

Należy zaznaczyć, że licencja oddziałowa nie zawiera w sobie żadnych stanowisk, upoważnia za to do wykorzystania w oddziale stanowisk z całej puli zakupionych przez firmę. Jest to podstawowa zaleta takiej licencji, pozwala bowiem na dowolną konfigurację stanowisk w oddziałach. Użytkownik, który posiada 12 stanowisk (6 w centrali i po dwa w trzech oddziałach), może zakupić pakiet podstawowy, trzy licencje oddziałowe i trzy rozszerzenia stanowisk (po trzy). Dzięki temu będzie miał w sumie licencje na 12 stanowisk, które może w różny sposób konfigurować np. przenieść dwa stanowiska z jednego oddziału do innego oddziału bądź centrali.

Pytania i odpowiedzi

 1. Otwieram drugi punkt sprzedaży, chcę mieć dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich danych obejmujących obie lokalizacje.

  Wraz z zakupem licencji Subiekta GT klient nabywa prawo do użytkowania programu w określonej lokalizacji (adres wskazany w karcie rejestracyjnej) na trzech stanowiskach. Aby pracować na tej samej licencji w kolejnym oddziale (jednostce organizacyjnej), konieczna jest licencja oddziałowa na pracę zdalną. Zakup licencji oddziałowej na pracę zdalną umożliwia wskazanie kolejnego adresu, pod którym może być używany Subiekt GT.

 2. Otwieram kolejny punkt sprzedaży i chcę korzystać z Subiekta GT w 2 oddziałach na 5 komputerach. Czy wystarczy dokupić licencję oddziałową na pracę zdalną, aby było to możliwe?

  Licencja podstawowa Subiekta GT umożliwia pracę na 3 stanowiskach, z kolei licencja oddziałowa pozwala jedynie na wskazanie kolejnego adresu, gdzie będzie użytkowany Subiekt GT, nie zawiera natomiast dodatkowych stanowisk. W tym przypadku, aby możliwa była równoczesna praca w obu oddziałach na 5 komputerach, oprócz licencji na pracę zdalną konieczny będzie zakup rozszerzenia na kolejne 3 stanowiska.

 3. Otwieram drugi punkt sprzedaży, chcę mieć dostęp do wszystkich danych obejmujących obie lokalizacje, ale nie mam możliwości podłączenia łącza internetowego w drugiej lokalizacji.

  W tym przypadku konieczny jest zakup odrębnej licencji Subiekta GT. Wymiana danych odbywa się za pomocą modułu komunikacji offline w systemie centrala – oddział.

 4. Zatrudniam mobilnych handlowców. Czterech pracowników zbiera zamówienia w terenie. Mają pracować, wykorzystując laptopy z dostępem do internetu. Czy w takim przypadku konieczna jest licencja na pracę zdalną?

  Nie. W ramach jednej jednostki organizacyjnej można pracować na komputerach przenośnych, pod warunkiem, że dane przetwarzane w ten sposób są danymi tej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej liczby stanowisk.

 5. Moja firma dzierżawi hosting Windows, na którym działają wysoko wydajne aplikacje. Czy umieszczając tam bazę Subiekta GT i łącząc się z nią z siedziby firmy, muszę mieć licencję na pracę zdalną?

  Nie. Jeśli stanowiska Subiekta GT są zainstalowane w miejscu wskazanym w karcie rejestracyjnej, nie trzeba wykupywać licencji na pracę zdalną, ponieważ firma korzysta z programu tylko w jednym miejscu.

 6. Chciałbym od czasu do czasu pracować w domu – czy w związku z tym muszę zakupić licencję na pracę zdalną?

  Licencja podstawowa Subiekta GT zezwala na pracę poza miejscem rejestracji programu pod warunkiem, że dane przetwarzane w ten sposób dotyczą jednostki, na którą zarejestrowana jest licencja (adres w karcie rejestracyjnej). Nie ma więc potrzeby zakupu dodatkowej licencji oddziałowej na prace zdalną ani odrębnego Subiekta GT.

 7. Chcę udostępnić do wglądu dane zgromadzone w Subiekcie GT biuru rachunkowemu, aby mogło ono sprawować kontrolę nad działalnością mojej firmy. Czy w takiej sytuacji konieczna jest licencja zdalna do Subiekta GT?

  Tak. Jeśli biuro miałoby mieć możliwość korzystania z Subiekta GT, nawet wyłącznie w celu podglądu danych, konieczny jest zakup licencji na pracę zdalną. Jako miejsce jej użytkowania wskazuje się siedzibę biura rachunkowego.

PR SUBGTODDZZDA
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.